Lwempuphu's Secret Depot - Bring Out The Lwempuphu.

Ta vara på solen

Det är dyrt att värma upp ett hus, men man kan ju inte bo i en igloo heller. När jag gick i högstadiet började man tala mycket om solvärme och jag hade en lärare som skaffade sig det. Det visade sig vara en mycket bra investering, för sen var det de enda han pratade om på våra NO lektioner. Vill man minimera sina energikostnader är det ett mycket bra alternativ att ta vara på solenergin genom att sätta upp några solfångare på taket. Det är ju också väldigt miljövänligt, vilket fler och fler börjar prioritera nu. Oroa dig inte heller för att ditt hus skulle se ut som ett rymdskepp. Det finns solfångare i diskreta färger och former.